Kontratatzailearen profila

Herri hondakin solidoak 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Zerbitzu Publikoen kudeaketa

Prozedura: Irekia | Behin-betiko adjudikazioa

Epemuga:  

Recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Arrigorriaga con transporte a vertedero o planta de tratamiento.

  • Pliego de cláusulas administrativas
  • Pliego de prescripciones técnicas
  • Tabla salarial
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación provisional (20-08-2010)
  • Adjudicación definitiva

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe:  

Arrigorriaga udalerriko herri-hondakin solidoak biltzeko zerbitzua, zabortegira edo hondakinak tratatzeko gunera eramanez