Arau Subsidarioak - indarrean dauden AASS

Jarraian Arrigorriagako hirigintza planeamenduaren, hirigintzako araudien eta antolamendu planoen xedeak eta helburuak justifikatzen dituen Memoriaren zerrenda, Lurzoruaren erregimenari eta hiri antolamenduari buruzko Legearen testu bategineko 80.2 artikuluak eskatutako agiri guztiak.
  • Gardentasuna Bannerra

Alkatearekin harremanetan jarri


Maite Ibarra Goti
maiteibarra@arrigorriaga.eus

Udaletxea

Udaletxea
Urgoiti pasealekua, 57
48480 - Arrigorriaga
Tel: 944 020 200
Faxa: 944 020 209
IFK: P4801400E

Jendaurreko ordutegia:
astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:45era