Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak