Udal biztanleen erroldan izandako bajak (2019-07-19ko Dekretua) 

 
Bidaltzailea:
Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Udal errolda
 
Indarraldia:
2019/08/09  - 2019/10/09 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Bajas en el padrón municipal de habitantes (Decreto del 19-07-2019) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna