Formación de inventario de la herencia del causante D. José Luis González San José 

 
Bidaltzailea:
Notario de Basauri 
 
Kategoria:
Beste administrazio publiko batzuen eta hirugarrenen iragarkiak
 
Indarraldia:
2019/08/06  - 2019/09/06 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Formación de inventario de la herencia del causante D. José Luis González San José 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna