"AP-68 autobidea" ezaugarri bereziko ondasun higiezinaren Balio-txostenaren aldaketa 

 
Bidaltzailea:
Hirigintza 
 
Kategoria:
Beste batzuk
 
Indarraldia:
2019/08/06  - 2019/09/05 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Modificación de ponencia de valores del bien inmueble de características especiales Autopista AP-68 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna