Arrigorriagako Udal-Plangintzako Aholku Batzordearen Udal Erregelamenduaren aldaketa 

 
Bidaltzailea:
Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak
 
Indarraldia:
2018/01/18  - 2018/03/01 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Modificación del Reglamento municipal 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna