Arrigorriagako Udal-Plangintzako Aholku Batzordearen Udal Erregelamenduaren aldaketa 

 
Bidaltzailea:
Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak
 
Indarraldia:
2017/11/22  - 2018/01/08 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Reglamento Consejo Asesor 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna