Araudia indargabetzea 

 
Bidaltzailea:
Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak
 
Indarraldia:
2017/10/19  - 2017/11/30 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
II-4723_cas - Anucnio derogación reglamento 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna