Adin txikikoen inguruko iragarkia (2020-01-20) 

 
Bidaltzailea:
Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Udal errolda
 
Indarraldia:
2020/03/23  - 2020/04/15 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Anuncio sobre menores (Decreto 20-01-2020) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna