Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiarena, Iker De La Llosa Berazak Arrigorriagako Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako Agente kategorian sartzeko hautaketa-prozedurako praktikaldia gainditu duela aitortzen dueña 

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiarena, Iker De La Llosa Berazak Arrigorriagako Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako Agente kategorian sartzeko hautaketa-prozedurako praktikaldia gainditu duela aitortzen dueña
 
Bidaltzailea:
ARRIGORRIAGAKO UDALA 
 
Kategoria:
Pertsonal saila
 
Indarraldia:
2019/09/30  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resolución de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna