Lokalen ordutegia luzatzea 

 
Bidaltzailea:
Hirigintza arloa, Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Beste batzuk
 
Indarraldia:
2019/01/01  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Ampliación horarios locales 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna