Urtebetez ez ematea, udalerri osoan, ez obra-lizentziak ez erabilera aldatzeko lizentziak, zeinen eskaria diren eraikinetako beheko solairuan bizitegi-erabilerak ezartzea 

 
Bidaltzailea:
IDAZKARI AREA 
 
Kategoria:
Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak
 
Indarraldia:
2019/01/14  - 2019/03/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Suspensión, por plazo de un año, en todo el término municipal, del otorgamiento de licencias de obras y de cambio de uso, cuyas solicitudes se refieran a la implantación de usos residenciales en la planta baja de los edificios 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna