EPAIMAHAIRAKO HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA 2019-2020 BIURTEKOA 

 
Bidaltzailea:
Arrigorriagako Udala 
 
Kategoria:
Udal errolda
 
Indarraldia:
2019/01/02  - 2021/01/01 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS A JURADO BIENIO 2019-2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna