Herritarren partehartzea luzatzea hiria antolatzeko Plan Orokorrean 

 
Bidaltzailea:
Bulego Teknikoa 
 
Kategoria:
Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak
 
Indarraldia:
2018/09/10  - 2018/10/10 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Ampliación del plazo para participación ciudadana en el Plan General de Ordenación Urbana 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna