Arrigorriagako Udaltzaingoaren araudia 

 
Bidaltzailea:
Idazkaritza eremua 
 
Kategoria:
Ordenantza orokorrak, araudiak eta hirigintza planak
 
Indarraldia:
2018/04/10  - 2018/05/22 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Reglamento del cuerpo de la Policía Local de Arrigorriaga 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna