Elektrizitate-horniduraren alta

Zein da helburua?
Elektrizitate-horniduraren alta gauzatzea etxebizitza berri, bigarren eskuko etxebizitza, saltegi, bulego, lokal, industria eta abarretan

Zein da erakundea?
Iberdrola agentzia
Gas Natural Fenosa
Endesa
Naturgas Energia Comercializadora SAU

Non aurkeztu eskaria?
Telefono-zenbakiak:

Iberdrola
Bezeroarentzako telefono-zenbakia: 902201520
Aberiak: 902102210

Endesa
Bezeroarentzako telefono-zenbakia: 902530053

Gas Natural Fenosa
Bezeroarentzako telefonozenbakia: 902444405
Aberiak: 901203040

Naturgas Energía Comercializadora
Bezeroarentzako telefono-zenbakia: 902123456
Aberiak:900400523

Zein dokumentu behar duzu?
Erakundeak eskatzen duena, haren web gune ofizialean eguneraturik ikus daitekena

Web gunea:
http://www.iberdrola.es
http://www.endesaonline.com
http://portal.gasnatural.com
http://www.naturgasenergia.com